Werkomgeving

|

Over Naleving.net

Naleving.net is het intranet voor collega’s die zich bezighouden met uitvoering en daarmee ook de handhaving in het domein ‘werk, inkomen en zorg’. U vindt er relevante collega’s en informatie. Door de beslotenheid van de site, zijn dit voornamelijk collega’s en vakgenoten uit het brede domein van werk, inkomen en zorg.

Naleving.net is oorspronkelijk een initiatief van het ministerie van SZW en het voormalige RCF Kenniscentrum Handhaving. Inmiddels is de naam van het RCF veranderd in Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Het kenniscentrum valt sinds 1 januari 2016 onder de VNG. Daarmee is de VNG via het kenniscentrum ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de site. De site is en blijft toegankelijk voor medewerkers in de publieke sector die werkzaam zijn op het gebied van handhaving in het sociale domein en daaraan verwante werkgebieden. Het kenniscentrum brengt op Naleving.net zijn eigen kennis en dienstverlening voor het voetlicht, maar biedt ook: 

  • informatie en kennis van andere partijen over handhaving;
  • actueel nieuws op het terrein van handhaving;
  • communities: digitale gemeenschappen rond specifieke (handhavings)thema’s;
  • netwerkfunctionaliteiten;
  • mogelijkheden om vragen te stellen, discussies op gang te brengen of je eigen kennis te delen.
Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

KC H&N in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke KC H&N-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het KC H&N

Heb je vragen aan het Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Kerntaken KC H&N

De kerntaken van het KC H&N zijn het versterken van handhaving bij gemeenten en het verbinden van partners in interventieteams

Bekijk de kerntaken

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@