Werkomgeving

|

Het KC H&N versterkt handhaving

Als Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KC H&N) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) helpen we u met slim en effectief handhaven in het sociale domein (werk, inkomen, zorg). We richten onze activiteiten primair op gemeenten. Onze ondersteuning leidt ertoe dat gemeenten hun activiteiten op het gebied van handhaving – ondanks de beperkte capaciteit – goed kunnen uitvoeren. Ook verkleinen we de kwaliteitsverschillen die tussen gemeenten bestaan.

Hoe we dat doen?

Allereerst adviseren en ondersteunen we gemeenten bij de implementatie van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen. Hierbij kunt u denken aan de Participatiewet en de (aanstaande aanpassingen van de) Fraudewet. Maar ook aan de recente uitdagingen Wmo2015 en Jeugdwet. Bij steeds meer gemeenten komt het complete sociale domein samen in wijk- of buurtteams. Het vormgeven van handhaving in deze teams heeft dan ook een ‘status aparte’ binnen onze ambitie.

Daarnaast ontwikkelen we – samen met gemeenten en andere partners – innovatieve werkwijzen en instrumenten en helpen we gemeenten bij de uitvoering ervan. Voorbeelden hiervan zijn (de doorontwikkeling van) Informatiegestuurd Werken, gerichte themacontroles en de integratie van handhaving in de dienstverlening.

Centraal in onze missie staat het verbinden van kennis en ervaring. Dit vindt u ook terug in onze kerntaken.

Organisatie

Sinds 1 januari 2016 werkt het KC H&N – na het transitiejaar 2015 – als onderdeel van de VNG. Dit luidt een nieuwe periode in voor het voormalige RCF Kenniscentrum Handhaving. De nieuwe positionering komt tegemoet aan de behoefte van gemeenten aan een stevig verankerd kenniscentrum met een sterke bestuurlijke verbinding. In deze nieuwe ‘VNG-structuur’ zijn gemeenten (mede) verantwoordelijk voor het functioneren van het kenniscentrum. Dit biedt een goede garantie voor stabiele ondersteuning én de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op actuele (politieke) thema’s.

De activiteiten van het KC H&N worden centraal aangestuurd. Het werkterrein is verdeeld over 4 regio’s: Noord-Oost, Noord-West, Midden en Zuid. Kijk op het kaartje links voor het eerste aanspreekpunt in uw regio.

Naar de kerntaken van het KC H&N

Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

KC H&N in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke KC H&N-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het KC H&N

Heb je vragen aan het Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Over Naleving.net

Collega’s en kennis komen samen op deze digitale kennisbank.

Over Naleving.net
Lees hoe het werkt

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@