Werkomgeving

|

Disclaimer

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KC H&N) streeft ernaar de informatie en de hyperlinks naar websites van andere organisaties - op deze website zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Hiertoe kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen worden aangebracht. Mochten onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Van elke bijdrage aan Naleving.net wordt de bron genoemd. Deze is altijd te benaderen om de content te actualiseren of aan te passen. Daarnaast is het ook mogelijk om de redactie hiervoor te benaderen.

Aan de inhoud van de website kun je geen rechten ontlenen. 

Naleving.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

  • Schade als gevolg van onderbrekingen in de bereikbaarheid of het functioneren van deze website.
  • Schade als gevolg van de inhoud en het gebruik van de informatie die wij op deze website aanbieden.
  • Informatie of berichten die gebruikers van onze website via internet verspreiden.
  • De inhoud op de sites waarnaar of waarvan wij met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Bezoekers van deze website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Naleving.net of de bron die bij de content wordt genoemd.

Naleving.net garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Naleving.net doet er zoveel mogelijk aan om misbruik van de inhoud van deze website te voorkomen.

Naleving.net aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die naar de website van Naleving.net verwijzen.

Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

KC H&N in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke KC H&N-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het KC H&N

Heb je vragen aan het Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Over Naleving.net

Collega’s en kennis komen samen op deze digitale kennisbank.

Over Naleving.net
Lees hoe het werkt

Kerntaken KC H&N

De kerntaken van het KC H&N zijn het versterken van handhaving bij gemeenten en het verbinden van partners in interventieteams

Bekijk de kerntaken

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@