Werkomgeving

|

Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van Naleving.net gelden een aantal algemene voorwaarden. Inloggen op Naleving.net betekent dat je deze accepteert.

Inhoud van Naleving.net

De redactie van Naleving.net is verantwoordelijk voor de inhoud die zij aanbiedt op Naleving.net. De redactie doet er alles aan om feitelijk juiste inhoud te publiceren en om deze inhoud actueel te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen we het op prijs als je dit aan de redactie meldt.

Het kan voorkomen dat de inhoud op Naleving.net op enig moment niet actueel is en dat de informatie niet (langer) volledig of juist is. Aan de inhoud van Naleving.net kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de inhoud van materialen die door derden op de website worden geplaatst, zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. De redactie ziet er wel op toe dat door derden geplaatste content niet conflicteert met de uitgangspunten van de site.

Gebruik van Naleving.net

Aanmelden en gebruik account

Door je aan te melden als gebruiker van Naleving.net ga je ermee akkoord dat je:

  • je wachtwoord en gebruikersnaam vertrouwelijk houdt;
  • niemand anders toestemming geeft om je account te gebruiken;
  • geen gebruik maakt van het account van iemand anders dan jezelf. 

Door gebruikers geplaatste berichten

Berichten die door gebruikers op Naleving.net zijn geplaatst (zoals in de communities of blogs) geven de mening van de afzender weer. Dat een bericht geplaatst is, betekent niet dat de inhoud de mening van de redactie van Naleving.net weergeeft.

Websites van derden

Op Naleving.net kunnen links en verwijzingen naar websites van derden zijn opgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigen Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door ons gewijzigd worden. Als er wijzigingen zijn aangebracht, word je in de gelegenheid gesteld de algemene voorwaarden opnieuw te accepteren.

Gedragsregels

Op Naleving.net kun je met andere gebruikers en met de redactie kennis delen en informatie uitwisselen. Hiervoor gelden een aantal gedragsregels:

  • Respecteer andere gebruikers. Wees scherp als je dat nodig vindt, maar ga niet schelden. Ook racistische of beledigende opmerkingen zijn niet op zijn plaats.
  • Plaats geen persoonlijke gegevens over jezelf op Naleving.net, buiten de gegevens die in het aanmeldformulier worden gevraagd.
  • Houd er rekening mee dat anderen lezen wat jij schrijft. Ga dus verstandig om met mogelijk gevoelige bedrijfsinformatie, persoonlijke gegevens en informatie over collega's.

Verder is het is niet toegestaan om:

  • persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of tot personen of bedrijven herleidbare gegevens via Naleving.net te plaatsen of uit te wisselen;
  • informatie op Naleving.net te plaatsen of in je profiel op te nemen die onjuist, beledigend, discriminerend, haatdragend, onzedelijk, misleidend of wettelijk verboden is;
  • een profielfoto te plaatsen anders dan een (pas)foto van jezelf;
  • commerciële of promotionele berichten te plaatsen.

Heb je een vermoeden dat de gedragsregels of gebruiksregels door een gebruiker worden overtreden, dan kun je dit laten weten aan de redactie via .

 

 

Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

KC H&N in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke KC H&N-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het KC H&N

Heb je vragen aan het Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Over Naleving.net

Collega’s en kennis komen samen op deze digitale kennisbank.

Over Naleving.net
Lees hoe het werkt

Kerntaken KC H&N

De kerntaken van het KC H&N zijn het versterken van handhaving bij gemeenten en het verbinden van partners in interventieteams

Bekijk de kerntaken

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@