Werkomgeving

|

Sociale Wijkteams & Naleving

In dit dossier vind je alle relevante informatie over de Poortwachtersfunctie van sociale wijkteams. Heb je specifieke vragen? Dan kun je die stellen achter de inlog.

Naar het dossier

Volg een training van het KCHN

Weten hoe u een fraudeonderzoek aanpakt? Volg dan onze 3-daagse training. Weten hoe u omgaat met gegevensuitwisseling? Dat leert u bij ons binnen 1 dag.

Meer info en aanmelden

Toezicht en handhaving kinderopvang

Toezicht en handhaving kinderopvang is sinds 1 januari jl. één van de pijlers van het VNG KCHN. Lees hier meer over dit thema.

Info kinderopvang

Registreer je nu

Toegang is voorbehouden aan medewerkers uit het publieke domein van werk, inkomen en zorg (gemeenten, UWV, SVB, Rijksoverheden e.a.). Registratie is daarom verplicht.

Registreer je hier

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@